۳/۵ - (۲ امتیاز)

در این قسمت از آموزش ماکرونویسی به سراغ ایجاد فایل جدید با دستورات VBA رفته ایم.بعضی وقت ها نیاز دارید تا یک فایل جدید به صورت اتومات ایجاد نمایید.مثلا می خواهید بخشی از داده هاتون را تو یه فایل جدید کپی و آنجا نگهداری کنید.این ماکرو محدوده وسیعی از سلول های شیت فعال را کپی کرده و آنها را در یک فایل جدید قرار می دهد.