0
0

اکسل

نمایش یک نتیجه

نمایش اعداد بزرگ بر روی نمودار

نمایش اعداد بزرگ نمایش روی نمودار اگر اعداد شما بزرگ باشند و بخواهید اطلاعات ستونهای نمودار را روی میله های آن به نمایش بگذارید به مشکل برخواهید خورد.زیرا در این...
7
رایگان!
خرید محصول
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است