0
0

برنامه_ریزی_با_اکسل

نمایش یک نتیجه

زمانبندی کارها در اکسل

زمانبندی کارها در اکسل خیلی از ماها به اهمیت برنامه ریزی کردن واقف هستیم. اما خیلی هامون برای عملیاتی کردن اون دچار مشکل میشیم.با شروع سال جدید خیلی از ماها...
62
رایگان!
خرید محصول
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است