توضیحات

خیلی جذاب تر به نظر میرسه اگر ما بتونیم ارائه اطلاعاتمون را خیلی خلاقانه و جذاب نمایش بدیم.ارائه اطلاعات در صفحه بزرگ شبیه به بیشتر بخش های خبری یا اجراهای تلویریون است.در این برنامه ها مجری به میان صحنه آمده و با داده اطلاعات ، تصاویر مربوط به آن در پشت سرش به نمایش گذاشته می شود.در این فایل جذاب و تماشایی می توانید مخاطبتان را مجذوب اجرایتان کنید.