توضیحات

دفتر اندیکاتور با اکسل یک از پروژه های جذاب و حرفه ای از جمله کارهای استاد شمس العلما است. این فایل می تواند برای کاربرانی که علاقه مند به یادگیری VBA هستند سراسر نکته و کلاس درس یادگیری باشد.در این فایل سعی شده تا دفتر اندیکاتور با تمام امکانتش شبیه سازی گردد