توضیحات

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بخواهید مخاطبین خودتان را جایی ذخیره داشته باشید تا در مواقع لزوم بتوانید از آن استفاده کنید.دفترچه تلفن با اکسل یکی از جالبرتین و ساده ترین اما در عین حال کاربردی ترین فایل هایی در این زمینه می باشد.شما می توانید به راحتی اطلاعات مخاطبین را وارد کرده و تصویر آنها را نیز ذخیره نمایید.با کلیک روی هر سطر از داده ها می توانید اطلاعات آن مخاطب به همراه تصویرش را مشاهده کنید.

دفترچه تلفن