توضیحات

در این فایل کاربردی و جالب به سراغ فاکتور فروشگاهی رفتیم. در این فایل جذاب و حرفه ای با زدن کد کالا ،نام و دیگر مشخصات کالا از جمله تصویر آن نمایش داده شده و در قسمت فاکتور آورده می شود . تمامی کارهایی که باید روی فاکتور انجام دهید بوسیله دکمه هایی که طراحی شده انجام می گیرد . کافیست سلول فعال در خانه کد کالا قرار بگیرد . اکنون با زدن دکمه ها (طبق ویدیو ) می توانید کالای مد نظرتان را اضافه کنید.