۵/۵ - (۱ امتیاز)

بعضی اوقات باید فایل را برای شخص دیگری بفرستید.برای محافظت از فایل نمی شود هر بار  unprotect کرد و بعد از انجام کار دوباره آنرا Protect کرد و برای شخص دیگری فرستاد.بنابراین این ماکرو می تواند به شما کمک کند.