ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 2121
    پیغام خطا بعد از فعالسازی دکمه enable content
    بسته شده

    پاسخ ها